Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Süni csoport

 2020/2021 tanév
Korcsoport: kiscsoport
Óvodapedagógusok:
Vincze Menyhértné (Bogi óvónéni)
Nagy Sándorné ( Zsuzsa óvónéni)
Dajka:
Kecsmár Lászlóné (Csilla néni)
Csoportlétszám: 19 fő
A Süni csoportba 20 kiscsoportos korú gyermek jár. A nemek aránya: 12 kisfiú, 8 kislány. Ebből 2 gyermek már járt egy évet óvodába.
Bölcsődébe 8 gyermek járt, otthonából érkezett 10 gyermek. Őket 1 óvodapedagógus Bogi óvó néni, 1 pedagógiai asszisztens Dóra néni illetve 1 dajka Csilla néni fogadja.
Az otthonról érkezetteknek az óvoda életük második szocializációs tere. Fokozatosan, rugalmasan ismertetjük meg őket az óvodai élettel.
Heti tervet készítünk játékba ágyazva a tevékenységeket. A tevékenységek tartalma: verselés, mesélés, ének, zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás kézi munka, külsővilág tevékeny megismerése, mozgás. Motiválhatók, szívesen kapcsolódnak be a kezdeményezésekbe.

Leginkább a verseket, mondókákat kedvelik, különböző mozgásformákkal. Mivel kiscsoportosok vagyunk ezért az egyedül, illetve az egymás melletti játékjellemző, illetve igénylik a felnőtt közelségét.
 
A játék eszközök biztosítottak a szabadjáték során. Az eszközöket koruknak megfelelően válogatjuk össze, úgy helyezzük el a polcon, hogy számukra elérhető legyen. A fiúk gyakran a konstruálójátékokat választják az asztalnál, valamint a szőnyegen. A lányok a babaszobában, babakonyhában játszanak.

A baráti kapcsolatok, kötődések, felületesek és gyakran változnak. Derűs, barátságos légkört alakítottunk ki.
A szülők tájékoztatása személyesen, illetve szülői értekezleten történik. A közösségi felületen is van egy csoport, ahol megosztjuk a szülőkkel a fontos információkat.

Célunk, hogy a gyermekek szívesen jöjjenek az óvodába, jól érezzék magukat, megmutathatják és kibontakoztathatják egyéniségüket, egyéni képességüket.