Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Járványügyi Protokoll 2020.

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Járványügyi Protokoll 2020.

Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben, az intézményben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről.

INTÉZKEDÉSI TERV

A 2020/2021. TANÉVBEN, AZ INTÉZMÉNYBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

 

A járványügyi adatok nyomon követése alapján látható, hogy Magyarország jelenleg biztonságos, ezért szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt. A járvány terjedése nehezen kiszámítható, ezért a köznevelési ágazatnak fel kell készülnie a védekezésre és a megelőzésre. Jelen protokoll az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési terv és annak módosításai alapján készült el. Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

 

FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE

 1. Az intézmény minden területén alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az intézményvezető ellenőrzi a takarítások végrehajtását.
 2. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.
 3. A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a tanévkezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.
 4. A hagyományosan az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI), az OH és a Klebelsberg Központ együttműködésével megvalósított, személyes megjelenést igénylő tanévnyitó konferenciák helyett a köznevelési intézmények vezetői online tájékoztatás keretében kapják meg a tanévkezdéshez szükséges információkat.

 

AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

 1. Az intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. (2020.09.07. módosítás) Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 2. Felhívjuk a figyelmet szóban és plakáton az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
 3. A csoportszobákban a gyermekek szellősebb elhelyezése céljából, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat a csoportszobán kívül helyezzük el.
 4. 2020. október 14-től az intézményben dolgozókra vonatkozóan kötelező az orrot, szájat elfedő maszk viselése. Ez alól az óvodapedagógusok lehetnek kivételek, akik a gyermekekkel közvetlenül foglalkoznak (verset, mesét mondanak, énekelnek, magyaráznak, beszélgetnek), hogy beszédük mindig érthető, artikulációjuk, mimikájuk látható legyen, hiszen az mindig mintaértékű a gyermek számára. Egyéb tevékenység közben (öltöztetés, szülőkkel való találkozás, étel osztás…) nekik is kötelező a maszk viselése.
 5. A gyermek fektetők elhelyezése egymástól megfelelő távolságra történik.
 6. Igyekszünk elkerülni a gyermekek keveredését, ezért lehetőleg, amint a pedagógus létszám lehetővé teszi, a saját csoportjában gyülekeznek a gyerekek.
 7. A testnevelés foglalkozásokat és más, szabadban végezhető tevékenységeket az időjárás függvényében a szabadba tervezünk. Kerüljük a szoros kontaktust igénylő feladatokat.
 8. Az első félévben megrendezésre kerülő ünnepségeket (szüret, Márton nap, Karácsonyi készülődés) a pillanatnyilag hatályban lévő szabályozások figyelembevételével szervezzük meg.
 9. Összevont szülői értekezletet nem tartunk, csoporton belül, a járványügyi előírásokat betartva az óvodapedagógusok szerveznek szülői értekezletet. Információ átadására az óvoda facebook fiókját és a csoportokban működő zárt csoportokat használjuk.
 10. Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényt későbbre halasztjuk
 11. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelés intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken vagy tanulón, valamint a gyermeket vagy tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. A gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig, azon túl csak hivatalos ügyintézés céljából, illetve előre egyeztetett időpontban (pl: fogadóóra) engedélyezett ideig.

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 1. Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
 2. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). A mérési pontokat óvodánk esetében az épület bejáratánál alakítjuk ki.
 3. A mosdókban megfelelő szappant, kézfertőtlenítőt biztosítunk a kézmosáshoz, minden gyermek saját törölközőben törölközik.
 4. Minden tevékenység előtt, illetve után szappannal mosnak kezet, szükség esetén kézfertőtlenítővel kiegészítve.
 5. A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek részletes, az óvodás korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
 6. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelnünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (csoportszobákban, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb., mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
 7. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz (gumikesztyű) viselése szükséges.
 8. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
 9. Az óvodában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

 

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

 1. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
 2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 3. Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.
 4. Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.
 5. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

 

GYERMEKI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 1. Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 2. A gyermek, a távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

 

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
 2. Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírusra utalhatnak a panaszok

–láz
–köhögés
–nehézlégzés
–hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya
–kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés
A szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

 1. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 2. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 3. A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 4. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

 1. Annak érdekében, hogy szükség esetén minden óvoda felkészült legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie. Ehhez kövessék az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.
 2. Az NNK- a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
 3. Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
 4. Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül az óvodán kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a Fenntartó gondoskodik.
 5. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.
 6. A XXXI/306-2020. határozat alapján a fertőtlenítést végeztünk 2020. október 12-én a Kossuth úti intézmény épületében pozitív teszt miatt. Értesítettem a kontankt személyeket a teendőikről.
 7. A XXXI/308-2020. iktatószámra érkezett Oktatási Hivatal határozatában a Dombrád, Kossuth út 51. szám alatti épületben a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt 2020. október 12. napjától 2020. október 18. napjáig rendkívüli szünetet rendelt el.
 8. A Rákóczi utcai intézményben egy igazolt koronavírus miatt ügyeleti ellátás zajlott 2020. október 16-19-én.

 

KOMMUNIKÁCIÓ

 1. Fontos a hiteles forrásokból való tájékozódás, és ennek fontosságára felhívjuk az óvoda közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.
 2. Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.
 3. Az intézményben felmerülő kérdések esetén a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu köznevelési szakterület munkatársait keressük meg.
 4. Amennyiben az intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, pedagógus, vagy egyéb dolgozó igazolt koronavírus- fertőzésről tudomást szerzünk, azt haladéktalanul bejelentjük a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen. A bejelentés nem tartalmazhat személyes adatokat, csak az érintettek számát, státuszát (gyermek, pedagógus…) és az érintett csoport nevét.

 

509/2020. (XI. 19.) KORM. RENDELET

 

Az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről

 

 • A fővárosi és megyei kormányhivatal szervezésében SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas antigén gyorsteszttel (a továbbiakban: gyorsteszt) az Operatív Törzs által meghatározott rendben és ütemezéssel vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) kell végezni
 •  a nevelési, oktatási, valamint szakképző intézményekben, nevelési, oktatási tevékenységet végző személy (kivéve, ha a foglalkoztató intézményben rendkívüli szünet vagy tantermen kívüli digitális munkarend került elrendelésre),  a bölcsődékben dolgozó személy esetében
 •  amennyiben a vizsgálat elvégzéséhez előzetesen hozzájárult, és nem rendelkezik az esedékes szűrővizsgálat kiváltására alkalmas előzetesen elvégzett megfelelő szűrővizsgálati lelettel.
 • A vizsgálaton történő részvétel önkéntes.
 • A vizsgálat elvégzésébe – egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultság nélkül – orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató kirendelhető.
 • A vizsgálatban részt vevő foglalkoztatottnak a részére megadott időpontban a vizsgálat helyszínén meg kell jelennie.
 • A vizsgálatot lehetőség szerint a foglalkoztatottnak a foglalkoztatás helye szerinti intézményében kell végrehajtani.
 • A vizsgálatot végző személy gondoskodik a gyorsteszt használati utasítása szerinti mintavételről, valamint a vizsgálat során az infekciókontroll-szabályok betartásáról.
 • A (2) bekezdésben meghatározott esetben a intézmény köteles gondoskodni a vizsgálat során képződött veszélyes hulladék megfelelő gyűjtéséről és tárolásáról.
 • A vizsgálat során képződött veszélyes hulladék elszállítását a fővárosi, megyei védelmi bizottság szervezi meg.
 • A vizsgálat eredményéről az intézmény által kijelölt személy adatlapot tölt ki. Az adatlap egy példányát a tesztelésben részt vett foglalkoztatottnak kell átadni, másik példányát a tesztvevők a megyei (fővárosi) tisztifőorvosnak adják át.
 • A rendelet 2020. november 20-án lép életbe.

 

                                                                                                         Tamás Anikó

megbízott intézményvezető

 

Dombrád, 2020. augusztus 24.

 

Módosítva: Dombrád, 2020. szeptember 7.

 

Módosítva: Dombrád, 2020. szeptember 30.

 

Módosítva: Dombrád, 2020. október 14.

 

Módosítva: Dombrád, 2020. november 20.

Vissza