Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

                                   Óvodánkról

Az intézményünk két épületben működik. Székhely: Dombrád, Kossuth utca 51. Az óvoda a városközpontban, gyógyszertár, művelődési ház, buszmegálló közvetlen szomszédságában helyezkedik el. Az épületet többször újították fel, de a mai modern előírásoknak már nem felel meg minden szempontból. Három csoportszoba, a hozzájuk tartozó öltözővel, gyermek mosdóval, tornaterem, iroda, tálalókonyha, mosókonyha, felnőtt öltöző, felnőtt mosdó helyiségekből áll. Telephely: Dombrád, Rákóczi utca 52/a. Ez az épület modern, minden igényt kielégítő kialakítású. Négy óvodai csoportszoba a hozzájuk tartozó öltözőkkel és mosdókkal, logopédiai fejlesztő szoba, könyvtár, egy bölcsődei csoportszoba az előírásoknak megfelelő mosdóval, átadóval, tálalókonyha, felnőtt öltöző, iroda, felnőtt mosdó, mosókonyha áll a gyerekek és dolgozók szolgálatára. Folyamatban van ennek az épületnek a kibővítése, ami által egy helyre költözhetne a 7 óvodai csoport és plusz egy bölcsődei csoportot is indíthatnánk.
 
HITVALLÁSUNK: Hiszünk abban, hogy együttműködve olyan intézményt hozhatunk létre, ahol jó dolgozni, ahol élmény gyereknek lenni, ahol a szülő büszke, hogy gyermeke nálunk nevelkedik, ahol a környezetünk elismeréssel tekint ránk, megbecsül és támogatja munkánkat. „Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!” Németh László

ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI:Óvodai nevelésünket a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit figyelembe véve szervezzük és valósítjuk meg. Nevelésünk során, szeretetteljes, barátságos, biztonságot nyújtó, családias légkörben a személyes, egyéni bánásmód elveit alkalmazzuk. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben óvodai nevelésünk kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő tevékenységet végez. A gyermekeink személyiségét, gyermeki méltóságát és jogait tiszteletben tartjuk. Gondoskodást, és különleges védelmet biztosítunk, a fizikai és lelki erőszakkal szemben. Óvodásainknak joguk van ahhoz, hogy egyediségükből adódóan és másoktól való különbözőségüktől fogva, egyéni szükségletükhöz igazodó differenciált, személyre szabott bánásmódban részesüljenek. Intézményünk inkluzív szemlélete biztosíték minden gyermek számára a befogadásra, a másság felé történő természetes odafordulásra, az egyenlő hozzáférésre. Tiszteletben tartjuk, és elfogadjuk az eltérő identitást, kulturális különbözőségeket, az elkülönülő kultúrák jelenlétét. A kiemelt figyelmet igénylő és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeinket, kiemelt pedagógiai figyelemmel neveljük a mindennapi nevelőmunkánk során. A játék óvodásaink elsődleges, természetes módon megjelenő tevékenysége, mely során teret adunk az önkéntes, szabad gyermeki játék- és társválasztásnak. Alapelvünk, hogy a játék és a tanulás – egymástól elkülöníthető, ugyanakkor az óvodás gyermek számára szétválaszthatatlan folyamatok. A tanulási folyamatok során a játékosság és a fokozatosság elvét kiemelten alkalmazzuk. A munka jellegű tevékenységekkel a szocializációs folyamatok, normák, értékek, szabályok kiépülését segítjük elő. A munkaformák alkalmazása során a gyermek önállósulási törekvéseit szem előtt tartjuk, támogatjuk. Olyan pedagógiai eljárásokat alkalmazunk, amelyek követendő és vonzó mintaként szolgálnak a gyermekek számára, vagyis modellálható magatartásformákat jelenítenek meg. Alapelvünk, hogy az ismeretszerzés közvetlen tapasztalatszerzés, tevékenykedés, cselekvés úján történjen. Hangsúlyt fektetünk a gyermek mozgásigényének kielégítésére, egészségük megóvására, az egészséges életvitel szokásainak, valamint a harmonikus együttélés, és a környezettudatos magatartás alakítására. Nevelésünk során az anyanyelv helyes használata, elsajátítása áthatja egész napos óvodai tevékenységeinket. A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartásával és kielégítésével, a kreativitás előtérbe helyezésével segítjük a kompetencia érzés kialakulását és fenntartását. Esélyteremtő alapelvek: Az „Esélyteremtő óvodai program” célja, hogy a gyermekek eredményeiben kevésbé legyen meghatározó a család társadalmi-gazdasági státuszának hatása, támogassa az eredményes, innovatív pedagógiai módszerek alkalmazását, növelje a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek sikerességét, csökkentse a szegregáció mértékét, erősítse az együttműködést más ágazatokkal és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel. Az óvoda óvó védő, szociális nevelő-személyiségfejlesztő funkciójából eredően – sokat tehet a gyermekek esélyegyenlőségéért, a hátrányos helyzetű-, a halmozottan hátrányos helyzetű-, a sajátos nevelési igényű gyermekek, továbbá az inkluzív-, az integrált-, gyermekek nevelését, támogató elvek alkalmazásával.
Tamás Anikó           
megbízott óvodavezető